Reklama

​Gry wideo powinny być nauczane w szkołach w formie przedmiotów lekcyjnych?

Firmy Wargaming i OnePoll przeprowadziły niezwykle ciekawe badanie na próbie 2000 dorosłych Amerykanów. Wyniki eksperymentu mówią o tym, że gry wideo powinny być nauczane w szkołach w formie przedmiotów lekcyjnych.

Tematyka związana z grami wideo coraz częściej staje się obiektem niepomijalnym przez badaczy i socjologów. Słynny producent gier - firma Wargaming w kolaboracji z podmiotem OnePoll specjalizującym się w badaniach marketingowych przeprowadzili interesujące badanie dotyczące obecności gier w szkołach.

Gry wideo w szkołach?

Z dwóch tysięcy ankietowanych dorosłych, blisko 54% odpowiedziało, że gry powinny być nauczane w szkołach jako podstawowy cykl programu nauczycielskiego na tej samej zasadzie co matematyka, język obcy czy historia. Z kolei 53% odpowiadających zadeklarowało, że gry powinny być formą zajęć pozalekcyjnych jak np. aktywności sportowe.

Reklama

Respondenci upatrują w grach wideo wielu superlatywów i korzyści. Najczęściej wymienia się poprawę czujności i koncentracji. Wcale nie rzadziej wskazywane jest również krytyczne myślenie i polepszanie umiejętności komunikacyjnych. Finalnie w dodatnich aspektach grania wymienia się poprawę koordynacji ręka-oko.

Studiujący ankietowani w znacznej większości (88%) zadeklarowali, że chętnie wybraliby specjalizację związaną z grami na swoim uniwersytecie. Najbardziej interesowałyby ich obszary związane z komunikacją i tworzeniem treści oraz streamingiem - tak uważa prawie 2/3 badanych. Niemal każdy respondent przyznał, że gra w gry regularnie lub chociaż kilka razy w tygodniu. Blisko połowa stwierdziła z kolei, że ta forma rozrywki występuje u nich każdego dnia.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy