Europa Universalis IV: Rozwinięty system religii

Opublikowany został materiał filmowy, w którym jeden z twórców Europa Universalis IV opowiada o znaczeniu, jakie w grze będzie miała religia. Jak łatwo się domyślić, ogromne. W Europa Universalis IV każde z większych, ważniejszych wyznań będzie miało swoje wyjątkowe cechy, które zaważą na rozgrywce. Przy przyłączeniu nowych terenów o odmiennej religii będziemy mieli wybór: nakazać nowym obywatelom przejście na z góry narzucone wyznanie, lub - co zapewne okaże się trudniejsze - utrzymać społeczeństwo wielowyznaniowe.
Najlepsze tematy