Reklama

Wiedźmin - konkurs

Jesteś żywą legendą, najemnym zabójcą potworów. Niegdyś byłeś człowiekiem, lecz mutacja dała ci ponadnaturalne możliwości. Umiejętności te oraz Twój miecz, posiadana wiedza alchemiczna i moce magiczne, czynią cię tak zabójczym. Nie raz staniesz również w obliczu trudnych dylematów moralnych, a siła może nie być najlepszym rozwiązaniem. Przygotuj się na przygodę, która podda Twoją osobowość, profesjonalizm i prawość największemu sprawdzianowi.

Weź udział w konkursie Samsung Fun Club i wygraj unikalny Wiedźminofon - czyli telefon Samsung L760 z wygrawerowanym logo Wiedźmina, zainstalowaną pełną wersją mobilnej gry Wiedźmin-Krwawy Szlak, zestawem tapet, animacji, dzwonków i filmików związanych z grą PC Wiedźmin.

W konkursie czeka na Ciebie wiele dodatkowych, cennych nagród:

1) gra PC Wiedźmin,

Reklama

2) 3 gry karciane Wiedźmin,

3) 10 darmowych pobrań gry mobilnej Wiedźmin - Krwawy Szlak z Samsung Fun Club,

4) 25 darmowych tapet lub dzwonków związanych z grą PC Wiedźmin.

Aby wziąć udział w naszej zabawie wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie Samsung Fun Club i wyślesz SMS o treści GRY.login (Do zalogowania się w Samsung Fun Club) pod numer 7152. Koszt wysłania SMS-a wynosi 1,22 z VAT. Nagrodzony zostanie co 10 SMS.

Konkurs przeznaczony dla abonentów sieci ERA, Orange i PLUS GSM.Gra mobilna Wiedźmin: Krwawy Szlak

Wiedźmin: Krwawy Szlak to platformowa gra 2D, w której postać jest widziana z boku. Duży nacisk położony jest na styl walki i combosy, a także, co nowatorskie w grach mobilnych, wybory dokonywane przez postać.

Fabuła nawiązuje do prozy Andrzeja Sapkowskiego i jest umiejscowiona w momencie ukończenie przez Geralta treningu wiedźmińskiego. Gracza czeka 12 plansz z 11 przeciwnikami, których można będzie pokonać dzięki dwóm mieczom, magicznym znakom i eliksirom.

Producentem i wydawcą Wiedźmina: Krwawy Szlak jest Breakpoint, część spółki MNI Premium. Właścicielem praw do gier bazujących na świecie Wiedźmina jest CD Projekt, którego gra PC RPG Wiedźmin ma premierę w październiku 2007 roku."Dlaczego warto być członkiem Samsung Fun Club?"

Samsung Fun Club to wspaniała zabawa, mnóstwo korzyści, konkursów i nagród! To globalna społeczność zrzeszająca wszystkich posiadaczy komórek.

10 powodów, dla których warto wstąpić do Samsung Fun Club:

1) Darmowe gadżety komórkowe dla nowo zarejestrowanych członków w promocji na Powitanie,

2) Konkursy dla członków Samsung Fun Club, w których możesz wygrywać niesamowite nagrody,

3) Specjalne zniżki i promocje w internetowym sklepie www.sklep.samsungmobile.pl,

4) 30% zniżki na gadżety komórkowe pobierane ze strony Samsung Fun Club,

5) Specjalne zniżki i promocje u Partnerów Samsung Fun Club,

6) Strefa darmowych gier online - w zasiągu ręki zawsze, gdy doskwiera Ci nuda,

7) Wideo Klub - serwis, w którym możesz zamieszczać swoje filmiki oraz oceniać filmiki innych klubowiczów,

8) Regularny newsletter, dzięki któremu zawsze jesteś na bieżaco z ofertą Samsung Mobile oraz z aktualnymi wydarzeniami związanymi z Samsung Fun Club,

9) Członkostwo w globalnej społeczności zrzeszającej posiadaczy telefonów komórkowych,

10) Brak konieczności posiadania telefonu Samsung!

A to wszystko całkowicie za darmo!

"ZAREJESTRUJ SIĘ >>

Postanowienia ogólne

1."Samsung Fun Club SMS", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, zwaną dalej INTERIA.PL.

2.Fundatorem nagród jest Samsung Electronics Polska Sp. z .o.o.

3.Konkurs jest organizowany w okresie od 26 października 2007 roku do 2 listopada 2007 roku włącznie. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

4.Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

5.Nagrodami w Konkursie są :

a.1 (jeden) telefon Wiedźminofon Samsung L760 - L760 z grawerką, przeinstalowaną pełną wersją gry mobile Wiedźmin - Krwawy Szlak, zestawem tapet, animacji, dzwonków i filmików związanych z grą PC Wiedźmin., o wartości 700 zł brutto

b.1 (jedna) Gra PC Wiedźmin,

c.3 (trzy) gry karciane Wiedźmin,

d.10 (dziesięć) darmowych pobrań gry mobilnej Wiedźmin - Krwawy Szlak, z Samsung Fun Club,

e.25 (dwadzieścia pięć) darmowych tapet lub dzwonków związanych z grą PC Wiedźmin

6.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników lub współpracowników INTERIA.PL, lub Samsung Electronics Polska Sp. Z o.o. oraz członków ich rodzin, która jest członkiem Samsung Fun Club.

7.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

8.Organizator zastrzega, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Organizator przekaże jego dane osobowe w postaci numeru telefonu komórkowego Fundatorowi Nagród, o ile Użytkownik zostanie Laureatem Konkursu w celu realizacji prawa do otrzymania nagrody. Fundator Nagród zobowiązuje się przetwarzać powyższe dane tylko i wyłącznie w celu realizacji prawa do nagrody.

Zasady Konkursu

9.Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie 26 października 2007 roku do 2 listopada 2007 r. pozostawić swoje zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS, o treści GRY.login na numer 7152. (przykład GRY.adam21). Koszt SMS: 1 zł netto; (1,22 zł brutto), gdzie loginem jest login Użytkownika do serwisu Samsung Fun Club.

10.Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 7152 (koszt 1 zł/1,22 zł z VAT). Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwala zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie. Z jednego numeru telefonu może nastąpić zgłoszenie udziału do Konkursu tylko jednego uczestnika.

11.Po prawidłowym wysłaniu SMS-a i jego przyjęciu w Systemie, System odsyła do uczestnika potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

12.Nadawca co 10-tego SMS-a otrzymuje nagrodę, o której mowa w pkt.5 regulaminu. Nagrody przyznawane będą do momentu wyczerpania puli nagród, według następującego klucza rozdziału nagród:

a)Pierwsze 25 osób otrzyma nagrodę o której mowa w pkt. 5 lit.e.

b)Kolejne 10 osób otrzymają nagrodę o której mowa w pkt. 5 lit. d.

c)Kolejne 3 osoby otrzymają nagrodę o której mowa w pkt. 5 lit. c.

d)Kolejna 1 osoba otrzyma nagrodę o której mowa w pkt. 5 lit. b.

e)Kolejna 1 osoba otrzyma nagrodę o której mowa w pkt. 5 lit. a.

13.Wyłonienie zwycięzców nagród w Konkursie odbędzie się w ciągu ośmiu (8) dni roboczych od zakończenia Konkursu tj. 02 listopada2007 r. według poniższych zasad:

a)Komputer zawierający listę zgłoszeń według kolejności ich wpływu wskaże 40 zgłoszeń będących kolejno 10-tym,20-tym,30-tym,40-tym,50-tym,60-tym,70-tym,80-tym,90-tym, ... , 400-tnym zgłoszeniem z listy;

b)Przedstawiciel Organizatora Konkursu wyśle SMS' a za pomocą specjalnego programu komputerowego z informacją o wygranej. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez uczestnika danych, umożliwiających identyfikację kandydata obejmujących w treści maila jego imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie do 13 listopada 2007 r. godziny 23:59.59, Uczestnik przesyła swoje dane osobowe w celu właściwej realizacji konkursu przez INTERIA.PL, w tym odbioru nagrody na adres wskazany w SMS -ie informującym o wygranej (sms@firma.interia.pl).

c)W przypadku braku odpowiedzi na SMS -a w terminie, o którym mowa wyżej, braku potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie w terminie, o którym mowa powyżej lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu lub podania niepełnych danych, a także przypadku wybrania osoby, która jest już zwycięzcą w Konkursie, nagrody te przypadają na rzecz INTERIA.PL

14.Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

15.Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

16.Zwycięzcy, którym zostały przyznane nagrody nie mogą przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

17.Fundator nagród zobowiązuje się do przesłania nagród laureatom konkursu w terminie 21 dni od dnia w, którym nastąpiło wyłonienie zwycięscy.

18.Nagrody zostaną przesłane pocztą lub firmą kurierską przez Fundatora nagród

19.INTERIA.PL zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dotyczące realizacji prawa do nagrody, które wyniknęły z przyczyn niezależnych lub po wskazaniu przez zwycięzcę Konkursu terminu realizacji nagrody.

20.Fundator nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

21.INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.

Postanowienia końcowe

22.Brak akceptacji dla regulaminu Konkursu, niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

23.Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, jeżeli zostanie on Zwycięzcą Konkursu. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

24.INTERIA.PL nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie. INTERIA.PL nie będzie w szczególności sprawdzała danych wskazanych przez osobę w przesłanej wiadomości email na adres sms@firma.interia.pl. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

25.INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

26.INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy , której przeprowadzany jest konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.

27.Prawo do nagrody o ile jej wartość przekracza 760 złotych może być realizowane wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez zwycięzcę zryczałtowanego podatku dochodowego, z tytułu uzyskania nagrody, w wysokości 10% wartości tej nagrody. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia INTERIA.PL kwoty należnego podatku.

28.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

29.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

30.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

31.Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

32.Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

33.Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie INTERIA.PL.

34.INTERIA.PL wystawia dowody księgowe na nagrody konkursowe dotyczące nośników informacji  na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Fundatora nagród w terminie 7 dni od daty publikacji wyników lub wyłonienia zwycięzców Konkursu na stronach internetowych Konkursu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy