Reklama

Urwisy w opałach - gra "cegiełka"

"Urwisy w opałach" - to multimedialny program dla dzieci o bezpieczeństwie i przeciwdziałaniu wypadkom. Autorzy programu stworzyli go w oparciu o scenariusz na bardzo wysokim poziomie pedagogicznym. Jest on wzbogacony interesującymi efektami graficznymi i dźwiękowymi. W pakiecie znajduje się czterdzieści scenek, a każda z nich przedstawia sytuację, w której dziecko musi dokonać wyboru spośród czterech sugerowanych odpowiedzi. Wszystkie części poprzedzone są krótkim wprowadzeniem oraz pouczającym komentarzem na zakończenie.

ReklamaPoza płytą pudełko zawiera także kolorowankę, gdzie dzieci spotkają się po raz kolejny z bohaterami scenek. Każdy zestaw wyposażony jest w instrukcję obsługi. Zachęcamy do zapoznania się z opiniami na temat "Urwisów w opałach" przesłanych przez psychologa, Policję oraz Komendanta Związku Harcerstwa Polskiego, który przeprowadził w oparciu o nadesłane materiały swoiste badania z wieloma dziećmi w wieku od 5 do 7 lat - dzieli się swoimi spostrzeżeniami na ten temat.UWAGA!

Kupując "Urwisy w Opałach" wspierasz Fundację Wiatraczek, która pomaga dzieciom niepełnosprawnym.Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich.

Fundacja realizuje swój cel poprzez organizowanie i finansowanie:

Wypoczynku dla dzieci i młodzieży w postaci wycieczek krajoznawczych, kolonii, obozów, agro- i ekoturystyki.

Rehabilitacji zdrowotnej polegającej m.in. na prowadzeniu ćwiczeń usprawniających w tym: hipoterapii, warsztatów terapii zajęciowej i organizowaniu zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, których choroba powoduje trwałe lub czasowe kalectwo.

Rehabilitacji społecznej w drodze aktywizacji dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym i społecznym. Rozwijanie zdolności artystycznych poprzez organizowanie warsztatów twórczych (np. rękodzieła ludowego), wystaw i konkursów szczególnie wykorzystując dorobek kulturalny polskiej wsi.

Prac nad niwelowaniem barier architektonicznych utrudniających osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektów użyteczności publicznej, ich domostw oraz utrudniających im pełne i czynne uczestnictwo w życiu społecznym (budowa podjazdów dla wózków inwalidzkich, instalowanie wind, adaptacja pomieszczeń i pojazdów itp.).

Edukacji zdrowotnej wśród młodzieży szkolnej, rodziców oraz innych środowisk i poprawianie stanu wiedzy o niepełnosprawności, przyczynach jej powstawania, profilaktyce i sposobach pomocy (rozwijanie idei wolontaryzmu, spotkania ze specjalistami z dziedziny medycyny, rehabilitacji i pedagogiki, szkolenie hipoterapeutów, kursy komputerowe, itp.).

Współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, których cele są zbieżne z celami Fundacji. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy