Reklama

Regulamin Konkursu LittleBigPlanet

LittleBigPlanet - promocja internetowa

Uznaje się, iż Uczestnik, biorąc udział w promocji internetowej LittleBigPlanet? (zwanej dalej "Konkursem") organizowanej przez firmę Sony Computer Entertainment Europe Limited z siedzibą przy 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP (zwaną dalej "Organizatorem"), akceptuje warunki poniższego regulaminu.

1.

W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polska, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch, mający ukończone 12 lat. Nie mogą w nim brać udziału pracownicy firm należących do Sony Computer Enternainment i ich rodziny, przedstawiciele lub wszelkie inne osoby związane zawodowo z Konkursem.

Reklama

2.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie wymaga dokonania zakupu. Zgłoszenia od agentów, grup zorganizowanych lub generowane automatycznie przez komputer nie będą akceptowane. Zgłoszenia niepełne, nieczytelne lub uszkodzone również nie będą akceptowane.

3.

By wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi mieć do dyspozycji komputer ze skanerem i dostępem do Internetu.

4.

Konkurs polega na zaprojektowaniu kostiumu dla postaci Sackboy? z gry Little Big Planet. By wziąć udział w konkursie, uczestnik musi pobrać oficjalny szablon z jednej z wymienionych poniżej stron internetowych, stworzyć swój oryginalny projekt, zeskanować go jako plik .JPEG i wysłać pocztą elektroniczną na adres competitions@community.eu.playstation.com wraz ze swoim imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, adresem e-mail i krajem zamieszkania. Uczestnikowi nie wolno zmieniać wymiarów oficjalnych szablonów. Prace można zgłaszać wyłącznie w formatach .JPEG.

5.

Wszystkie zgłoszenia będą sprawdzane przez Organizatora w chwili ich otrzymania. Zgłoszenia uznane za nieprzyzwoite, niemoralne, oszczercze, dyskryminujące, bluźniercze, przedstawiające nielegalne czynności lub zdające się łamać prawo własności intelektualnej innych osób zostaną zdyskwalifikowane. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden projekt. W przypadku, gdy Organizator uzna, iż ma podstawy przypuszczać, że Uczestnik nadesłał więcej niż jedną pracę, tylko pierwsze zgłoszenie otrzymane przez Organizatora zostanie przyjęte do Konkursu.

6.

Ostateczny termin upływa o godzinie 23:59 czasu GMT dnia 30 września 2008 roku ("Ostateczny termin").

7.

Organizator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za zgłoszenia zaginione, zniszczone lub nadesłane po terminie w wyniku jakiejkolwiek awarii sieci, sprzętu komputerowego lub oprogramowania. Dowód wysłania nie będzie akceptowany jako dowód otrzymania zgłoszenia.

8.

Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik gwarantuje, iż zgłoszenie jest wynikiem jego własnej pracy, jest oryginalne i wcześniej nie publikowane oraz że wszelkie materiały lub informacje użyte przy tworzeniu projektu nie naruszają, ani nie naruszą, własności intelektualnej i praw moralnych osób trzecich; Uczestnik wyraża również zgodę na przejęcie od Organizatora odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń, żądań, kosztów, strat, wydatków i szkód powstałych w wyniku naruszenia własności intelektualnej osób trzecich. Ponadto, Uczestnik gwarantuje, że nie wszedł (ani nie wejdzie) w żadne porozumienie ani ustalenia oraz że nie poczynił (ani nie poczyni) żadnych kroków ani czynności, które mogą (lub mogłyby) powstrzymać, ograniczyć lub stanąć na przeszkodzie w swobodnym i nieograniczonym użytkowaniu i eksploatacji praw własności intelektualnej zgłoszenia.

9.

Z chwilą nadesłania, zgłoszenia i wszelkie wymyślone, utworzone lub wyprodukowane przez Uczestnika materiały w związku ze zgłoszeniem, stają się własnością Organizatora. Uczestnik niniejszym przenosi na Organizatora wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa przyszłe) swego zgłoszenia i te powstające w związku z nim w inny sposób. Uczestnik zrzeka się również wszelkich praw moralnych związanych ze zgłoszeniem, do których Uczestnik może mieć teraz lub kiedykolwiek w przyszłości prawo zgodnie z Ustawą o prawach autorskich, projektach i patentach z 1988 roku (Copyright, Designs and Patents Act 1988), wraz z poprawkami i innym podobnym obowiązującym ustawodawstwem na całym świecie. Uczestnicy wyrażają zgodę na podjęcie takich działań i podpisanie dokumentów koniecznych do uprawomocnienia tej klauzuli.

10.

Każde ze zwycięskich zgłoszeń zostanie przekonwertowane na kostium postaci z gry, która będzie dostępna dla użytkowników gry LittleBigPlanet z chwilą jej wypuszczenia na rynek. Nagroda musi zostać przyjęta w oferowanej formie i nie jest zbywalna ani wypowiadalna. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę bądź inne gratyfikacje za całość lub część nagrody, a Organizator nie poczyni żadnych wypłat zwycięzcom w związku z użytkowaniem zwycięskich projektów w grze. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody bądź jakiegokolwiek jej elementu nagrodą o takiej samej lub większej wartości.

11.

Biorąc udział w Konkursie, zwycięzcy wyrażają zgodę na udział w uzasadnionej kampanii reklamowej narzuconej przez Organizatora i, w szczególności, zgadzają się na publikację swego imienia i kraju zamieszkania na stronie internetowej Organizatora przez 6 miesięcy od dnia, w którym zwycięzcy zostali powiadomieni pocztą elektroniczną o wygranej. Zwycięzcy przyjmują do wiadomości, że - w trakcie przetwarzania ich danych - Organizator może ujawnić te informacje innym firmom w grupie i/lub osobom trzecim zatrudnionym przez Organizatora.

12.

Uznaje się, iż biorąc udział w Konkursie, wszyscy Uczestnicy zgadzają się na przesłanie swoich danych osobistych do Organizatora (będącego rewidentem danych) na potrzeby administracyjne Konkursu lub jakiekolwiek inne cele, na które Uczestnik wyraził zgodę.

13.

Wszelkie warunki, gwarancje i oświadczenia zawarte lub dorozumiane przez prawo lub w jakikolwiek inny sposób mające związek z nagrodą i/lub Konkursem są wyłączone w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, a Organizator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności będącej w jakimkolwiek związku z jakimikolwiek stratami, szkodami lub krzywdami będącymi bezpośrednim lub pośrednim skutkiem nagrody i/lub Konkursu; Organizator nie czyni żadnych starań do wyłączenia lub ograniczenia jego odpowiedzialności za śmierć lub osobiste obrażenia wynikające z zaniedbania Organizatora.

14.

Powyższe warunki podlegają przepisom prawa obowiązującego w Anglii, a sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję wyłączną.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy