Reklama

Quizeirro Sprawdź swoją wiedzę i zmierz się z innymi. Google Play

Regulamin

Wybrane fragmenty Regulaminu 28. Rajdu Cieszyńska Barbórka


Reklama

Organizator

Organizatorem Rajdu na zlecenie ZO PZM w Katowicach jest Automobilklub Cieszyński.

Biuro Rajdu mieści się w Cieszynie, ul. Limanowskiego 9a, w godzinach od 7.00 do 15.00, tel/fax 033-852-02-39, a w dniach 23.11.00-25.11.00 - Cieszyn, Hotel "Halny", ul. Motelowa 21, tel. 033-85-20-451.

Oficjalna tablica ogłoszeń znajdować się będzie w Hotelu "Halny"Władze rajdu

Zespołowa Komisja Sędziowska

Przewodniczący - Andrzej Stachurski - Automobilklub Lubelski

Członek komisji - Andrzej Szkuta - Automobilklub Śląski

Członek komisji - Leszek Malarski - Automobilklub Olsztyński

Kierownictwo Rajdu

Dyrektor - Tomasz Janiczek

Wicedyrektor ds. sportowych - Stanisław Felisiak

Wicedyrektor ds. organizacyjnych - Piotr Gawlikowski

Wicedyrektor ds. trasy i zabezpieczenia - Andrzej Ciosk

Komisja obliczeń - Janusz Jędrysik; Alojzy Bobrzyk

Komisja techniczna - Jerzy Lipowczan

Łączność - Krzysztof Wasilewski

Pomiar czasu - Ireneusz Miklaszewski

Biuro Rajdu - Lidia Kubica; Genowefa Lipowczan

Lekarz zawodów - Piotr Gruszczyk

Kierownik Parku Serwisowego - Piotr Rakowski

Kierownik Przerwy Komasacyjnej - Damian Felisiak

Kierownik Startu i Mety - Czesław Wajner

Kierownicy Odcinków Specjalnych - Bogusław Szkuta (1/5/9); Krzysztof Diduch (2/6/10); Leszek Kąkol (3/7/11); Stanisław Wisełka (4/8/12)Charakterystyka rajdu

XXVIII Rajd Cieszyńska Barbórka 2000 stanowi :

 • IX Rundę Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM

 • III Rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Śląskiego dla kierowców województwa Śląskiego, zrzeszonych w klubach przy ZO MZM Katowice

  1. Rajd zostanie rozegrany zgodnie z postanowieniami przepisów :

 • regulaminu RSMP wraz z jego uzupełnieniami

 • regulaminu ramowego Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM

 • Kodeksu Drogowego

  2. Trasa rajdu wynosi 192.95 km, w tym 12 odcinków specjalnych o łącznej długości 74.70 km. Odcinki 1/5/9, 2/6/10 oraz 3/7/11 częściowo posiadają nawierzchnię szutrową

  3. Trasa Prologu wynosi 1.9 km i pokonywana będzie jeden raz.
  Pojazdy dopuszczone do rajdu

  1. Do rajdu dopuszczone będą następujące samochody

 • samochody produkcji seryjnej - grupy N

 • samochody turystyczne - grupy A

  Odpowiednio w grupach N i A mogą uczestniczyć samochody zaliczane do grupy B.  2. Samochody seryjne - grupa N - będą podzielone na klasy w zależności od pojemności silnika

 • klasa N0 - do 1150 ccm

 • klasa N1 - powyżej 1150 ccm do 1400 ccm włącznie

 • klasa N2 - powyżej 1400 ccm do 1600 ccm włącznie

 • klasa N3 - powyżej 1600 ccm do 2000 ccm włącznie

 • klasa N4 - powyżej 2000 ccm

  3. Samochody turystyczne - grupa A - będą podzielone na klasy w zależności od pojemności silnika

 • klasa A0 - do 1150 ccm

 • klasa A5 - powyżej 1150 ccm do 1400 ccm włącznie

 • klasa A6 - powyżej 1400 ccm do 1600 ccm włącznie

 • klasa A7 - powyżej 1600 ccm do 2000 ccm włącznie

 • klasa A8 - powyżej 2000 ccm

  4. Samochody muszą odpowiadać wymaganiom załącznika "J" i homologacji (lub książki naprawczej).
  Zgłoszenia i wpisowe

  1. Każdy pragnący uczestniczyć w Rajdzie musi posiadac licencję zawodnika rajdowego (minimum RII), oraz przesłać wypełnione kompletnie i potwierdzone przez klub macierzysty zgłoszenie do Biura Rajdu

   Automobilklub Cieszyński
   ul. Limanowskiego 9a
   43-400 Cieszyn
   tel/fax (033) 85-20-239

  Licencję zawodnika sportów samochodowych musi posiadać również pilot (RII, W, RC, RT). Podczas rajdu samochód prowadzi tylko osoba zgłoszona jako kierowca

  2. W formularzu zgłoszenia nie wolno dokonywać żadnych zmian z wyjątkiem tych, które przewiduje regulamin. Zawodnikom wolno zmieniać samochód określony w zgłoszeniu na inny, tej samej grupy i klasy, do czasu badania kontrolnego BK-1

  3. W razie stwierdzenia w czasie odbioru technicznego, że samochód nie odpowiada grupie lub klasie, do której został zgłoszony, może on zostać zaliczony na wniosek Sędziego Technicznego, decyzją Zespołowej Komisji Sędziowskiej, do właściwej grupy lub klasy

  4. Przez podpisanie zgłoszenia zgłaszający, jak również wszyscy członkowie załogi podporządkowywują się postanowieniom niniejszego regulaminu

  5. Wpisowe indywidualne wynosi:

 • w pierwszym terminie - 400 zł

 • w drugim terminie - 600 zł

 • w przypadku odmowy umieszczenia na samochodzie reklamy zaproponowanej przez organizatora - 800 zł

  6. Zgłoszenia do rajdu przyjmowane będą tylko i wyłącznie po opłaceniu wpisowego.

  7. Załoga powinna posiadać kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenie wpłaty wpisowego

  8. Wpisowe w pełnej wysokości zostanie zwrócone w przypadku:

 • nie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora

 • odwołania rajdu

  9. Wpłaty wpisowego należy dokonać w siedzibie Automobilklubu Cieszyńskiego, lub na konto

  BSK-O/Cieszyn 10501083-100759323

 • Reklama

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Strona główna INTERIA.PL

  Polecamy

  Rekomendacje