Reklama

Quizeirro Sprawdź swoją wiedzę i zmierz się z innymi. Google Play

Pierwsze w Polsce miasteczko multimedialne

Miasteczko Multimedialne, jako inicjatywa Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University, to nowoczesne centrum naukowo-edukacyjno-rozrywkowe, które powstanie w Nowym Sączu. Miejsce gdzie każdy znajdzie coś dla siebie - dzieciaki centrum zabaw multimedialnych, studenci możliwość nauki w praktyce od najlepszych, pracownicy firm najnowocześniejszy sprzęt oraz zaplecze do wykorzystania w pracach innowacyjno-rozwojowych.

W jednym miejscu i w ramach jednego systemu organizacyjnego zaplanowane zostało połączenie zasad i koncepcji funkcjonowania: ośrodka badawczo-rozwojowego, inkubatora przedsiębiorczości, systemu klastra, funduszu inwestycyjnego, systemu edukacyjnego oraz multimedialnego centrum młodych.

Pierwszym namacalnym krokiem w realizacji projektu Miasteczka było zawiązanie 28 sierpnia 2006r. w siedzibie Business Centre Club, Stowarzyszenia Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych. W chwili obecnej zrzesza on 51 prorozwojowych i proinnowacyjnych przedsiębiorstw działających w branży nowoczesnych technologii i nowych mediów z całej Polski. Firmy te w warunkach rynkowych konkurują między sobą, lecz w ramach Klastra tworzą siatkę wzajemnie powiązanych współpracujących ze sobą jednostek.

WSB-NLU wspólnie ze Stowarzyszeniem Klastra Multimediów i Systemów Informacyjnych zamierza wnioskować o dofinansowanie inwestycji do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Według założeń biznesowych w ciągu trzech lat od uruchomienia projektu Miasteczka, w Centrum stworzonych zostanie do 100 miejsc pracy oraz dodatkowo 200 w pełni wyposażonych stanowisk pracy zorganizowanych wokół struktury organizacyjnej Centrum (do dyspozycji studentów i firm).

Projekt Miasteczka Multimedialnego rozpoczęty przez Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University to innowacyjne i unikatowe na warunki polskie przedsięwzięcie, które ma szansę stać się wizytówką nie tylko regionu, ale całej Polski w Europie. Już w fazie projektowej projekt spotkał się z poparciem Małopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, władz lokalnych oraz środowisk opiniotwórczych.

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University to szkoła biznesu w Polsce, kształcąca na kierunkach informatycznym oraz zarządzania i marketingu, a także posiadająca doświadczenie w kształceniu na kierunku zarządzanie w mediach, co stanowi podstawę, na której budować można unikalne projekty w obszarze multimediów.

(Wyższa Szkoła Biznesu)

Dowiedz się więcej na temat: Polsko! | szkoła | louis | inicjatywa | szkoły | miasteczko

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje