Reklama

Quizeirro Sprawdź swoją wiedzę i zmierz się z innymi. Google Play

Oświadczenie

Oświadczenie prasowe Automobilklubu Śląskiego, organizatora 48 Rajdu Wisły.

Reklama
W związku z rozpowszechnianiem w mediach nieprawdziwych opinii o 48 Rajdzie Wisły, wyrażanych przez niektórych uczestników imprezy oraz obsługujących ich dziennikarzy, prosimy o sprostowanie kilku faktów i wzięcie ich pod uwagę w przyszłych publikacjach (audycjach).1. Podobnie jak zawodników, również nas bardzo zasmucił i poruszył wypadek na OS-18, w wyniku którego 15 osób zostało rannych.

Nieprawdą jest, że organizator nie interesuje się stanem zdrowia poszkodowanych. Jesteśmy w stałym kontakcie z lekarzami Oddziału Chirurgii Urazowej oraz Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Śląskiego w Cieszynie, a także Specjalistycznego Szpitala Górniczego w Jastrzębiu. Automobilklub Śląski reprezentuje w tych kontaktach lekarz 48 Rajdu Wisły, dr Ewa Mania.

Zgodnie z zaleceniami lekarzy z w/w szpitali bezpośrednie, osobiste spotkania przedstawicieli organizatora z poszkodowanymi zostały przesunięte z dni bezpośrednio po wypadku na późniejszy termin.

2. Wiele osób (kibiców, a nawet dziennikarzy) wyraża swoje zdziwienie i oburzenie nałożeniem kar czasowych (5 oraz 2 minuty) na trzy załogi (L. Kuzaj/A. Górski, R. Herba/J. Rathe, P. Dytko/ T. Dytko) za kręcenie w parku zamkniętym tzw. "bączków" po mecie rajdu.

Chcielibyśmy podkreślić, że była to decyzja międzynarodowego (czesko-niemiecko-polskiego) Zespołu Komisarzy Sportowych, na którego skład, a zwłaszcza decyzje nie ma żadnego wpływu organizator rajdu.

Po drugie, chcemy przypomnieć, że te tzw. "bączki" w parku zamkniętym są wyraźnie zabronione przez regulamin Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) z siedzibą w Genewie. Zakaz ten dotyczy wszystkich rajdów na świecie, z wyjątkiem rund zaliczanych do klasyfikacji Mistrzostw Świata i to też po przygotowaniu do tego celu specjalnego miejsca, a podyktowany został on względami bezpieczeństwa.3. Kierowca zwycięskiej załogi 48 Rajdu Wisły Leszek Kuzaj uparcie rozpowszechnia informację, że organizator (A. Śląski) pozbawił go należnej mu nagrody pieniężnej, którą chciał przekazać poszkodowanym w wypadku.

Pomijając mało stosowne zachowanie tego kierowcy podczas ceremonii zakończenia rajdu informujemy, że Leszek Kuzaj otrzymał wszystkie należne mu (przewidziane regulaminem rajdu) nagrody od organizatora. Oprócz nagród organizatora (pucharów), dla załóg przewidziano również nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Na skutek skandalicznego zachowania się Leszka Kuzaja podczas ceremonii zakończenia rajdu, jeden ze sponsorów (Polskie Radio Katowice S.A.) wycofał się z wręczenia swojej nagrody. Zaznaczamy, że była to jedna z nagród dodatkowych przyznawanych przez sponsorów i to, kto je otrzyma (lub nie) leży wyłącznie w gestii fundatorów.
Niezależnie od powyższych uwag, Automobilklub Śląski zaprasza dziennikarzy na konferencję prasową, która odbędzie się w siedzibie klubu (Katowice, ul. Stanisława 4) w piątek 6 października 2000 o godz. 15.00.

Tematem konferencji będzie 48 Rajd Wisły.
Prezes Automobilklubu Śląskiego

mgr Henryk Piechel

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje