Reklama

Mimesis Online

Producent: Tannhauser Gate

Wydawca: Tannhauser Gate

Rodzaj gry: MMORPG

Wymagania sprzętowe: nieznane

Data wydania: Październik 2001

O producentach

Studio Tannhauser Gate zawiązane zostało w 1998 roku, jako grupa developerska, która specjalizo-wała się w szeroko pojętej, profesjonalnej grafice komputerowej. W grudniu 1999 roku studio rozpo-częło prace nad projektem 'Mimesis".

Założyciele Tannhauser Gate, Artur Jaskólski, Marcin Baryski i Waldemar Strzelczyk spotkali się podczas studiów architektonicznych. Ich pierwszym projektem był krótki, komputerowo animowany film "Exodus", który miał być pilotem większego projektu. Wtedy jednak pojawił się pomysł na MMORPG.

Reklama

Z biegiem czasu grupa rosła i stawała się coraz bardziej doświadczona. Teraz Tannhauser Gate to grupa przyjaciół bezgranicznie poświęcona tylko jednemu - Mimesis.

Poniżej krótka prezentacja liderów zespołu i ogólną strukturę studia.

Artur Jaskólski jest kierownikiem studia i czuwa nad organizacją całego projektu.

Marcin Baryski to główny developer gry. Koordynuje pracę zespołu zajmującego się systemem gry oraz jej światem, planuje i organizuje misje itd.

Waldemar Strzelczyk kieruje grupą grafików pracujących nad grafiką 3D oraz animacjami.

Tomasz Gardiasz współpracuje ściśle z Waldemarem i jest odpowiedzialny za tworzenie projektów do gry, teksturowanie obiektów 3D, czuwa nad szatą graficzną i stylistyczną.

Janusz Gruca koordynuje pracę zespołu programistów. Jego zespół zajmuje się logiką gry, AI, komunikacją klient - serwer, serwer - serwer, bazami danych, bezpieczeństwem systemu.

Marcin PasztaleniecMarcin Piaskiewicz odpowiadają za engine 3D oraz efekty specjalne gry.

Derek Handley jest głównym autorem tekstów i również jednym z developerów.

Paweł BłaszczakAdam Skorupa odpowiadają za efekty dźwiękowe oraz muzykę w grze. Paweł to profesjonalny kompozytor z doświadczeniem teatralnym. Adam to doświadczony inżynier dźwięku oraz kompozytor muzyki do gry.

Marta Szlachta jest webmasterem. Koordynuje naszą oficjalną stronę www oraz strony stowarzyszone.

Piotr Krzywonosiuk - zajmuje się marketingiem oraz PR w Tannhauser Gate.Głównym projektem Tannhauser Gate jest gra komputerowa z gatunku MMORPG (Massively Multi-player Online Role-Playing Game) pod tytułem Mimesis Online.MIMESIS ONLINE

The First Vast Everlasting Session 3D Massively Multiplayer Online Role-Playing GameMimesis oznacza twórczy, świadomy akt kreowania potencjalnej i obiektywnej rzeczywistości. Świat stworzony poprzez Mimesis stanowi autonomiczną całość, nie podlegającą prawom rządzącym w realnym świecie, posiadającą zdolność do niezwykle silnego oddziaływania na emocje i wyobraźnię odbiorcy.

Mimesis Online jest grą role-playing, przenoszącą gracza do świata, w którym nie istnieje granica pomiędzy rzeczywistością, a iluzją. Jest to świat po niewyobrażalnej kosmicznej katastrofie, która zburzyła znany nam porządek, niszcząc wszystko - nawet czas. Z punktu widzenia Kosmosu, katastrofa ta była wydarzeniem ze wszech miar pożądanym i pożytecznym, gdyż zażegnała groźbę ekspansji istot inteligentnych. Entropia ponownie niepodzielnie zapanowała nad Kosmosem. Jednak istoty, które przetrwały kataklizm, starają się odbudować swój świat. Każda na własny sposób. Po raz kolejny przeciwstawiają chaosowi swój własny porządek. Własne systemy wartości: władzę, pienią-dze, nienawiść i okrucieństwo. Po raz kolejny dają dowód nieograniczonej zdolności adaptacyjnej ras inteligentnych. Zapomniany świat budzi się do życia i mozolnie buduje całkiem nowy porządek. Jakże jednak jest on podobny do starego.

Mimesis Online jest grą abonamentową, podobnie jak Ultima Online, Everquest, czy Asheron's Call, ale w przeciwieństwie do nich będzie rozprowadzana nieodpłatnie. Wysokość opłaty abonamentowej wynosić będzie $10 miesięcznie. Dodatkowo każdy gracz będzie miał prawo do okresu próbnego, w trakcie którego będzie mógł darmowo uczestniczyć w grze, stworzyć i wstępnie rozwinąć swojego bohatera, zapoznać się z prawami rządzącymi rozgrywką. Będzie to sesja gry przeprowadzana w normalnym trybie Online wraz z innymi graczami. Odbywać się będzie w krainie o nazwie Greyspire, która będzie swoistym 'Przedszkolem'. Jest to specjalnie skonstruowany teren, na którym gracz może zapoznać się z interfejsem gry i zasadami rządzącymi rozgrywką w Mimesis, a także wstępnie rozwinąć i ukształtować profil swojej postaci: wybrać profesję, zdobyć doświadczenie. Po zakończeniu okresu próbnego gracz będzie mógł opłacić abonament i rozpocząć grę w dowolnej z dostępnych krain.

Grający w Mimesis Online wchodzi w interakcje z tysiącami innych graczy, co powoduje, iż rozgrywka jest całkowicie nieprzewidywalna, a zmagania graczy są zmaganiami z realnymi przeciwnikami, a nie jedynie kierowanymi przez komputer mobami.

Świat gry Mimesis Online posiada unikalną modularną strukturę, co oznacza iż może on być rozbudowany stosownie do potrzeb, praktycznie bez żadnych ograniczeń. Podstawową jednostką świata jest kraina. Jest to teren o powierzchni ponad 100 km2, posiadający własne cechy charakterystyczne. Rozbudowa świata gry polegać będzie na udostępnianiu graczom kolejnych krain, z których każda będzie posiadała inny charakter. Krainy różnią się między sobą sposobem ukształtowania i pokrycia terenu, panującymi warunkami pogodowymi, zamieszkującymi je istotami, a także elementami wyposażenia terenu, takimi jak architektura, czy roślinność. W Mimesis Online istnieje tylko jedna globalna sesja gry, w której uczestniczą wszyscy zalogowani użytkownicy. Oznacza to w praktyce, że każdy gracz ma niespotykaną w innych tego typu grach możliwość dowolnego przemieszczania się pomiędzy krainami i napotkania w trakcie rozgrywki dowolnie wybranego innego gracza.

Mimesis Online została wyposażona w bardzo rozbudowany, w pełni autorski system fabularny, którego konstrukcja pozwala na wielowątkowy i praktycznie nieograniczony rozwój przestrzenny i czaso-wy rozgrywki. System ten wsparty jest o rozwiązania obsługi rozgrywki internetowej, które umożliwiają graczom przemieszczanie się pomiędzy wszystkimi dostępnymi serwerami gry i tym samym eksplora-cję całego jej świata. Przy czym możliwa liczba funkcjonujących jednocześnie serwerów gry jest praktycznie nieograniczona.

Mimesis Online daje graczowi bardzo szeroki wachlarz możliwości tworzenia i rozwoju postaci. Po-przez wybór parametrów początkowych, takich jak wygląd zewnętrzny postaci, imię, pseudonim, rasę, język, płeć, bóstwo, profesję, początkowe statystyki, aż do kształtowania postaci w trakcie rozgrywki przez jej kształcenie, rozwój statystyk, itd. Rozwój charakteru będzie w dużym stopniu determinowany zachowaniem się gracza w trakcie rozgrywki. Działania graczy będą wpływać na ich reputację i charyzmę, będą również powodowały zmiany w ich wyglądzie zewnętrznym. Dodatkowo gra oferuje szereg unikalnych rozwiązań, które pozwolą każdemu graczowi na zindywidualizowanie swojego bohatera. Gra posiada także w pełni interaktywny system fizycznej budowy postaci, od dobierania wzrostu, tuszy, twarzy, poprzez kolor skóry i włosów, aż do kompletowania ubioru.

Rozgrywka w Mimesis Online przypomina klasyczną grę role-playing. Gracz musi dążyć do rozwoju swojej postaci poprzez kształcenie jej, poprawianie statystyk i zdobywanie nowych umiejętności. To gracz decyduje, w którym kierunku rozwinie swoją postać. Do rozwoju postaci niezbędne są punkty doświadczenia, które uzyskiwać można poprzez eksplorację terenu, rozwiązywanie zadanych misji, czy też walkę z mobami i innymi graczami. W trakcie gry gracz otrzymuje również pieniądze, za które może kupować rozmaite przedmioty, informacje, bazy i inne nieruchomości. Istniejące w terenie nieruchomości należące do innych graczy można zdobyć lub odkupić. Możliwość gromadzenia pieniędzy, posiadania baz, czy cennych unikatowych przedmiotów doprowadzi do powstania społeczeństwa ka-stowego z wyraźnym podziałem na klasy posiadające, najemników, wolnych strzelców i plebs.

Charakter gry powoduje konieczność ciągłych interakcji pomiędzy graczami. Nie muszą być to wyłącznie wrogie zmagania. Gracze wymieniać będą między sobą informacje, przedmioty, będą również łączyć się w różnorakie sojusze. W takich sytuacjach gracze władający tymi samymi językami, będą mogli porozumieć się poprzez specjalne kanały rozmów. Gracz będzie mógł prowadzić rozgrywkę indywidualnie lub łączyć się w grupy z innymi graczami. Gra przewiduje dwa rozwiązania łączenia się graczy w grupy. Rozwiązaniem pierwszym jest party, która stanowi luźny związek kilku graczy, który wygasa przy wylogowaniu się gracza z gry. Główną konsekwencją połączenia się graczy w party jest współdzielenie zdobywanych punktów doświadczenia i możliwość wspólnego rozwiązywania niektórych misji. Drugim rodzajem związku pomiędzy graczami jest klan. Jest to związek trwały, niosący ze sobą daleko idące konsekwencje. Członkowie klanu noszą ten sam herb, mogą wspólnie nabywać przedmioty i nieruchomości, przydzielony zostaje im specjalny kanał rozmów, tak, że mają ze sobą ciągły kontakt, nawet jeżeli znajdują się w znacznym oddaleniu. Związanie się w klan pozwala również graczom na wspólne rozwikłanie większości misji.

Mimesis Online została zrealizowana w pełnym środowisku 3D. Widok z jakiego gracz obserwuje rozgrywkę jest widokiem TPP lub FPP. Otoczenie w jakim porusza się bohater jest w pełni dynamiczne, interaktywne, sparametryzowane i zrandomizowane. Dotyczy to nie tylko fauny (mobów), ale również, wyposażenia terenu i roślinności. Elementy wyposażenia terenu mogą być przemieszczane, podnoszone, niszczone bądź używane. Roślinność rozwija się dynamicznie - rośliny rosną, lasy, jeżeli nie są wycinane, stale zwiększają swoją powierzchnię. Wprowadzona została również symulacja zmiennych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła) oraz cyklu dobowego (dzień i noc). Zarówno warunki atmosferyczne, jak i pora dnia (nocy) będą miały wpływ na zachowanie i statystyki istot.I jeszcze jedna istotna informacja. Niedawno w Tannhauser Gate studio rozpoczęły się prace nad serialem telewizyjnym - Mimesis the Series. Mimesis Online oraz Mimesis Series mogą być rozumiane bez potrzeby odnoszenia jednego do drugiego. Z drugiej jednak strony zarówno gra, jak i serial umieszczone są w tej samej rzeczywistości dzięki czemu można będzie oglądać dalsze przygody kogoś spotkanego podczas gry albo, grając, odwiedzić miejsca znane z serialu.Mimesis the Series

"Mimesis Series" to nazwa nowego serialu telewizyjnego realizowanego całkowicie w technologii kom-puterowej. Jego autorzy - studio Tannhauser Gate od kilku już lat przygotowywali się do tego projektu, dopiero teraz jednak , w roku 2001 pojawiły się możliwości jego realizacji. Olbrzymie możliwości techniczne sprzętu oraz spójna wizja świata, nieustannie opracowywanego od roku 1996 stały się podstawą do rozpoczęcia prac nad tym ambitnym przedsięwzięciem.

Akcja serialu umieszczona została w świecie wracającym do stanu równowagi po kosmicznym katakli-zmie, który odmienił na zawsze oblicza wielu planet w całym uniwersum. Nieprzewidziane skutki użycia technologii znanej jako CHRON sprawiły, że równoległe i obce sobie dotychczas światy nałożyły się na siebie. Wydarzenie to było szokiem zarówno dla wyniszczonej wojnami ludzkości jak i wielu obcych ras, które niespodziewanie znalazły się w nieznanych sobie i często zabójczych warunkach. Samo oblicze ziemi również uległo przemianie. Przestały obowiązywać jednolite prawa. Niektóre obszary poczęły w zupełności podlegać prawom obowiązującym w obcych wymiarach. Wiele gatunków zwierząt wymarło, inne zjawiły się zaraz po kataklizmie, jeszcze inne uległy znacznym przemianom aby dostosować się do wymagań nowej rzeczywistości. Ludzkość utraciła dominację nad planetą. Każda z rozumnych ras miała słuszne powody, aby uważać nowy świat za własny. Doszło do konfliktów i krwawych walk. Wzajemna niechęć wynikała również z olbrzymich różnic pomiędzy poszczególnymi nacjami, z których każda ewoluowała w często diametralnie odrębnych warunkach. W sześćset lat po omawianych zdarzeniach osiągnięto stan względnej stabilizacji. Zapanował pokój, wprawdzie kruchy ale pozwalający stronom na odbudowę potęgi, która była kiedyś udziałem każdej z nich. Nie zapomniano jednak o dawnych urazach, które prędzej czy później muszą stać się przyczyną globalnej konfrontacji. W takich czasach, pełnych intryg, utarczek i ledwo skrywanej nienawiści przyjdzie żyć bohaterom naszego serialu. Nieświadomi swojej roli znajdą się w centrum wydarzeń które ponownie odmienić mogą oblicze Ziemi.

Jak już wspomniano, świat w którym toczy się akcja został w całości wymyślony przez członków ze-społu Tannhauser Gate. Jego założyciele: Artur Jaskólski i Marcin Baryski od 1996 roku pracowali nad wykreowaniem spójnej wizji rzeczywistości, która mogłaby stać się tłem dla akcji filmu. Oto co na ten temat ma do powiedzenia Marcin: "Naszym pierwszym projektem był krótki film zatytułowany "Exodus", który w zamierzeniu miał być zapowiedzią dla pełnometrażowego filmu zrealizowanego w technologii komputerowej. Wszyscy pasjonowaliśmy się fantastyką, szczególnie zaś przemawiały do nas wizje apokalipsy i świata po kata-klizmie. Chcieliśmy zrobić coś sami i wykorzystać cały ten ogrom pomysłów, które kłębiły się w na-szych głowach. Niestety, w owym czasie nie udało się nam pozyskać sponsorów i musieliśmy poprze-stać na etapie wstępnym. W niedługim jednak czasie pojawił się pomysł stworzenia fabularnej gry sieciowej w której gracze poruszaliby się w wykreowanym przez nas świecie. Tym razem znaleźliśmy sponsora i natychmiast zabraliśmy się do roboty. Na dzień dzisiejszy prace nad grą są na tyle zaawansowane, że możemy powrócić do starego pomysłu. Mamy nadzieję, że doświadczenie, które zdobyliśmy dotychczas pozwolą na realizację tego projektu dokładnie tak jak to sobie wymarzyliśmy 5 lat temu."

W najbliższych tygodniach informacje o Mimesis the Series zostaną udostępnione na łamach serwisu poświęconemu wyłącznie serialowi.

Więcej o Mimesis Online i Tannhauser Gate można znaleźć na następujących stronach:

www.thgate.com

www.mimesisonline.com

www.mimesisportal.com

mimesis.gamestats.com

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje