Reklama

Centrum komputerowe zasilane energią słoneczną

Firma VIA Technologies poinformowała o uruchomieniu pierwszego w regionie południowego Pacyfiku społecznego centrum komputerowego zasilanego energią słoneczną.

Centrum powstało we współpracy z samoańskim Sekretariatem ds. Komunikacji i Technologii Informatycznych i dowodzi praktycznej skuteczności rozwiązań VIA Solar Computing - ważnego elementu inicjatywy VIA Clean Computing, której celem jest promowanie rozwiązań komputerowych uwzględniających potrzebę ochrony środowiska naturalnego.

Region południowego Pacyfiku był dotychczas w dużej mierze ignorowany przez globalne inicjatywy rozwijające technologie informatyczne i komunikacyjne. Dopiero ostatnio rozpoczęto tam działania na rzecz budowy infrastruktury umożliwiającej rozwój tych technologii. Na lokalizację przedsięwzięcia VIA wybrano odległą samoańską wioskę Ulutogia w dystrykcie Aleipata z uwagi na liczną społeczność lokalną i duże nasłonecznienie, typowe dla obszarów południowego Pacyfiku, co umożliwia zasilanie urządzeń energią elektryczną pozyskaną z promieniowania słonecznego.

Społeczne Centrum Informatyczne VIA pc-1 w Samoa jest ogólnodostępne. Ośrodek ten umożliwi prowadzenie programów internetowej edukacji, promocji zdrowia i rozwijania wiedzy o społeczeństwie dla społeczności lokalnej. Stworzy też możliwości rozwoju działalności gospodarczej, w tym również dla sąsiadujących społeczności lokalnych, a także będzie oferować dostęp do Internetu turystom. Jeżeli przedsięwzięcie odniesie sukces, stanie się wzorcem dla podobnych ośrodków informatycznych na całym świecie i przyczyni do zasypywania "cyfrowej przepaści", szczególnie na obszarach wiejskich i terenach odległych od dużych skupisk ludzkich. VIA współpracuje z dużymi organizacjami międzynarodowymi i rządami nad dalszym rozwojem takich ośrodków.

"Z zadowoleniem podjęliśmy współpracę z VIA nad rozwojem ośrodków, które zapewnią praktyczne rozwiązania komputerowe dla obszarów wiejskich w Samoa i innych krajach regionu" - powiedział Gisa Fuatai Purcell, szef Sekretariatu ds. Komunikacji i Technologii Informatycznych. "Firma VIA posiada możliwości techniczne i kadrowe, aby rozwijać ośrodki komputerowe zasilane energią słoneczną, co przyczynia się do redukcji obszarów biedy," dodał. Tuilaepa Soliai Sailele Malielegao, premier rządu Samoa, powiedział "W następnych 10 ośrodkach informatycznych również będziemy chcieli zainstalować sprzęt VIA zasilany energią słoneczną, której mamy w Samoa pod dostatkiem".

"Samoańskie centrum zasilane energią słoneczną jest doskonałym przykładem możliwości, jakie powstają z połączenia odpowiednich technologii i zrównoważonych źródeł energii" - powiedział Richard Brown, wiceprezes ds. marketingu w firmie VIA. "VIA jako wyraźny lider w dziedzinie energooszczędnej komputeryzacji może pomagać innym kształtować zrównoważone programy rozwoju i promocji społeczności zarówno w środowiskach wiejskich jak i miejskich. Program VIA Solar Computing jest kolejnym ważnym krokiem w rozwoju tego rodzaju inicjatyw".

Społeczne Centrum Informatyczne VIA pc-1 w Samoa wyposażono w trzy energooszczędne komputery VIA pc-1 i serwer VIA pc-1 oraz zewnętrzne urządzenie wielofunkcyjne (faks, skaner, kopiarka, drukarka). Wszystkie te urządzenia zasila podwójny 175-watowy, fotowoltaiczny panel słoneczny firmy Motech Industries, wiodącego dostawcy rozwiązań w tym zakresie.

Wdrożenie to demonstruje możliwość pokonania największych trudności stających przed projektami z zakresu komunikacji i informatyzacji w krajach rozwijających się. Największe wyzwania to przede wszystkim zaprojektowanie odpowiednich technologii i zapewnienie niezawodnego zasilania oraz dostępu do Internetu. Ważna jest również społeczna i ekonomiczna trwałość tych rozwiązań, co wymaga odpowiednich szkoleń i zapewnienia możliwości działalności gospodarczej. Inną ważną kwestią jest likwidowanie różnic pomiędzy poszczególnymi sektorami (państwowym, publicznym, organizacji pozarządowych, społeczności akademickich, organizacji międzynarodowych) działającymi na rzecz rozwoju informacyjnych technologii cyfrowych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy